DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH

Co roku Gmina Warlubie organizuje DWUKROTNIE zbiórkę sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych. Zbiórki dokonuje Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR”.

Zbiórka ma miejsce 2 razy w roku, na wiosnę i jesienią. Terminy zbiórki na rok 2017 zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu z w.w. firmą.


 Mieszkańcy podczas zbiórki mogą oddawać następujące odpady:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielogabarytowe,
  • zużyte opony (bez opon pochodzących z działalności rolniczej),
  • świetlówki.

 

Natomiast materiały budowlane, akumulatory, baterie i leki mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warlubiu, (ulica Komorska, przy oczyszczalni ścieków) w każdy czwartek w godzinach od 8.00-12.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 53 33 22 271


Mieszkańcy są zobowiązani do dostarczenia materiałów w wyznaczone miejsce we własnym zakresie i na własny koszt.

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-web.pl