Urząd Gminy w Warlubiu informuje, że sprawy związane z obsługą świadczenia wychowawczego „500 Plus” prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców, iż druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus” można  pobierać od dnia 16.03.2016r.  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu w Referacie ds. Świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego pok. Nr 2 (parter) w następujących dniach:


                    poniedziałek  od godz. 7:30  do godz. 15:30
  wtorek
 od godz 7:30  do godz. 15:30
  środa 
 od godz 7:30  do godz. 15:30
  czwartek
 od godz 7:30  do godz. 15:30
  piątek
 od godz 7:30  do godz. 15:30

 

wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus” można składać w terminie od dnia 1 kwietnia br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu w Referacie ds. Świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego pok. Nr 2 (parter) w następujących dniach:


                  
poniedziałek  od godz.  7:30  do godz. 15:30
  wtorek
 od godz. 7:30  do godz. 15:30
  środa 
 od godz. 7:30  do godz. 15:30
  czwartek
 od godz. 7:30  do godz. 15:30
  piątek
 od godz. 7:30  do godz. 15:30

 

Wnioski można będzie składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);
  • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

 

Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 1 lipca br., włącznie wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównanie od dnia 1 kwietnia 2016r.


Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia dziecka.


Powyższe świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Natomiast na drugie i kolejne dziecko bez ustalonego kryterium dochodowego. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł netto.


Pierwsze dziecko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.


Dochód przyjmujemy tak jak w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych – obowiązują dochody za rok 2014.


Ponadto informujemy, iż pierwszy okres na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016r, do dnia 30 września 2017 roku.


Załączniki:

Oświadczenie

Załącznik nr 1 - wniosek

Załącznik nr 2 - oświadczenie członka rodziny

Załącznik nr 3 - oświadczenie członka rodziny

Załącznik nr 4 - oświadczenie członka rodziny

 

 

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-web.pl