Ogłoszenie o spotkaniu

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Warlubie na temat wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji i głównych kierunków rewitalizacji Gminy Warlubie.


Ankieta dotycząca głównych kierunków i celów rewitalizacji obszaru na terenie Gminy Warlubie

Ankieta dostępna również w wersji online*: kliknij tutaj by przejść do ankiety

* wymagane jest zalogowanie się na konto google.


KARTA PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WARLUBIE 2017-2023

KARTA PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WARLUBIE 2017-2023 (wersja pdf)

Karta projektu dostępna również w wersji online*: kliknij tutaj by przejść do wersji online

*wymagane jest zalogowanie się na konto google.


Ogłoszenie o spotkaniu

 


01.08.2017

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu „Program Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023”

Ogłoszenie o możliwości składania uwag

Formularz dostępny również w wersji online

 


23.08.2017

Program Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023 (aktualny)

 


29.03.2018

 

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu „Program Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023”

Ogłoszenie o możliwości składania uwag

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl