Kurenda – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Warlubie dnia 08.03.2017r.

FIN.II.3137.3.11.2017

K U R E N D A

 

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennych porządków przypominamy mieszkańcom o możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej, który mieści się przy ulicy Komorskiej w Warlubiu (przy oczyszczalni ścieków). Jest on czynny w każdy czwartek w godzinach od 8.00-12.00, lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem 52 33 26 534 lub 52 33 26 040. PSZOK jest obsługiwany przez pracownika firmy WIĄZAR.

W PSZOK można oddać następujące ilości odpadów:

a) meble, duże agd/rtv i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg/nieruchomość /rok,

b) opony – w ilości 4 szt. / nieruchomość / rok,

c) odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości do 2 m3/nieruchomość/rok przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych (czysty gruz),

d) pozostałe odpady wymienione w regulaminie PSZOK- w każdej ilości (odpady bio, szkło, plastik, baterie, akumulatory, drobne agd i rtv i inne)

Uwaga! W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej dostarczający jest obowiązany je posegregować. W przypadku odmowy segregacji, odpady nie zostaną przyjęte do PSZOK.

 

PSZOK nie przyjmuje:

a) odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną,

b) odpadów od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców,

c) odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej.

 

Informacja dla posesji posiadających osobny, metalowy pojemnik na popiół

Informujemy mieszkańców, których posesje wyposażone są w dodatkowe pojemniki metalowe na popiół, że zgodnie z § 17 pkt. 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie przeznaczone są one tylko do gromadzenia popiołu, a nie odpadów zmieszanych. Firma WIĄZAR będzie odbierać popiół z metalowych pojemników w sposób selektywny. Powyższy zapis dotyczy tylko posesji posiadających dodatkowy pojemnik metalowy

 

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Opublikowano: 08 marca 2017 14:52

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 347

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-web.pl