Badanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie usług rozwojowych -ankieta

Informacja od Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”:


Miło nam poinformować, że nasza organizacja została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 

Uruchomienie Bazy Usług Rozwojowych stanowi realizację zobowiązania przyjętego przez stronę polską w ramach podpisanej w dniu 23 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa w sprawie programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą umową BUR stanowi centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

 

Niebawem w województwie kujawsko-pomorskim uruchomione zostanie dofinansowanie dla przedsiębiorców chcących skorzystać z usług rozwojowych ujętych w BUR, tj. m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching, świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne lub niepubliczne, w tym przez Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu.

 

W okresie programowania 2014-2020 wsparcie przedsiębiorczości ze środków unijnych w formie szkoleniowo -doradczej w zasadzie możliwe jest tylko za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia (w załączeniu) ANKIETY badającej potrzeby przedsiębiorców z obszaru powiatu świeckiego i okolic z zakresu korzystania z usług rozwojowych.

 

Wypełnioną ankietę prosimy odsyłać e-mailem zwrotnym lub dostarczyć osobiście do Biura Inkubatora Przedsiębiorcy w Świeciu, ul. Chmielniki 2b. 

 

Dodatkowe informacje nt. BUR:

 

Link do Bazy Usług Rozwojowych:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Dane podmiotu zarejestrowanego w bazie: Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=12232

 

BUR to miejsce, w którym firmy oraz ich pracownicy, a także osoby indywidualne mogą zapoznać się z szeroką ofertą działań, które pozwolą na rozwój nieinwestycyjny.

 

Osoby czy firmy zainteresowane skorzystaniem z usług, na które można pozyskać dofinansowanie, będą musiały zarejestrować się w BUR. Każda osoba, która zapisze się do udziału w danej usłudze rozwojowej lub zostanie zgłoszona przez swojego pracodawcę za pośrednictwem BUR (a jej zapis zostanie przyjęty przez podmiot organizujący daną usługę) zostanie oznaczona jako uczestnik danej usługi.

 

W przypadku, gdy w BUR nie będzie usługi odpowiadającej na potrzeby danej osoby/firmy, będzie ona miała możliwość umieszczenia w BUR informacji o zakresie usługi, jakiej szuka, z prośbą o kontakt ze strony podmiotów, które mogą usługę o takich parametrach przygotować (tzw. „giełda usług”).

Wszystkie usługi, na które uczestnicy zapisali się za pośrednictwem BUR, będą mogły być przez nich ocenione. Dokonanie oceny będzie obowiązkowe w przypadku usług, na których realizację pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Opublikowano: 09 marca 2017 15:38

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ankieta [47.74 KB]

Wyświetleń: 303

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-web.pl