Wyróżnienie dla Gminy Warlubie

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

         W piątkowy wieczór Wójt Warlubia uczestniczył w Gali Polskiej Przedsiębiorczości w Warszawie, podczas której odebrał z rąk Pana Janusza Piechocińskiego, byłego Wicepremiera, Ministra Gospodarki w latach 2012 - 2015 a obecnie Prezesa Izby Przemysłowo Handlowej  Polska - Azja  tytuł Samorządowej Marki Roku .  Choć nagrodę odebrał Wójt, to stanowi ona wyróżnienie dla Gminy Warlubie oraz wszystkich tych, którzy swym staraniem przyczynili się do wysokiego miejsca w rankingu zwycięzców  w kategorii Gmina Wiejska.                 

Jury konkursowe wzięło pod uwagę :

- Budżet gminy  w przeliczeniu na jednego mieszkańca;

- Stopę bezrobocia ;

- Ilość  złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych UE;

- Kwotę przeznaczoną na podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, kursy);

- Ilość podmiotów gospodarczych  prowadzących działalność na terenie gminy;

- Wyposażenie terenu gminy w  kanalizację sanitarną, wodociągową i gaz ziemny;

- Łączną długość zmodernizowanych, przebudowanych lub wybudowanych dróg na terenie gminy;

- Środki przeznaczone na poprawę jakości środowiska, rozwój infrastruktury technicznej i działania proekologiczne;

- Środki przeznaczone na wspieranie i rozwój placówek edukacyjnych;

- Środki przeznaczone na ochronę zdrowia;

- Środki przeznaczone na  kulturę i politykę prorodzinną;

- Środki przeznaczone na promocję gminy;

- Środki przeznaczone na rozwój turystyki na terenie gminy.

Kapituła doceniła także profesjonalizm Rady Gminy w Warlubiu w zarządzaniu i wyznaczaniu kierunków rozwoju Gminy. 

Udział w konkursie pozwolił także zweryfikować mocne i słabe strony naszej Gminy oraz przyjęte schematy pracy Rady Gminy,  pracowników naszego urzędu i jednostek podległych.

 

Opublikowano: 23 maja 2017 09:55

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 777

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-web.pl