ZOSTAŃ AUTOREM NAZWY ULICY: 18 Lutego w Warlubiu

 (link otworzy duże zdjęcie)

ZOSTAŃ AUTOREM NAZWY ULICY: 18 Lutego w Warlubiu

 

Warlubie, dn. 18 sierpnia 2017r.


INFORMACJA

 

                W nawiązaniu do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obowiązku zmiany nazwy ulicy 18 Lutego, zwracam się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Warlubie o składanie swoich propozycji nowego nazewnictwa tejże ulicy. Nadmieniam, iż dotychczasowa nazwa ma znamiona komunizmu i zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej winna być zmieniona. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na nazewnictwo ulic, które sąsiadują z ulicą 18 Lutego, warto by było, aby nowa nazwa nawiązywała tematycznie do nazewnictwa tych ulic.

Samorząd Gminy – z uwagi na lokalizację ul. Lipowej, ul. Kwiatowej, budynku Gminnej Przychodni, a w odniesieniu do powiedzenia „Zdrowy jak dąb” proponuje nową nazwę ulicy – ulica Dębowa.

Konieczne jest wypełnienie stosownego formularza stanowiącego załącznik nr 1 zawierającego dane osobowe i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Warlubiu, pok. nr 12 (sekretariat) osobiście, listownie lub drogą elektroniczną na adres: gmina@warlubie.pl

Każdy z uczestników może zaproponować tylko jedną nazwę dla nowej ulicy. Propozycję należy też krótko uzasadnić.

Propozycje wraz z uzasadnieniem proszę składać w terminie do dnia 08 września 2017r.  do godz. 15:30.

Decyzja rozstrzygająca nową nazwę ulicy z przesłanych propozycji zostanie podjęta uchwałą Rady Gminy Warlubie na wrześniowej sesji bieżącego roku.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                         Wójt Gminy Warlubie

                                                                                           Krzysztof  Michalak 


Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem ogłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania. Z chwilą przesłania propozycji nazwy ulicy, autor przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do przekazanej propozycji nazwy na wszystkich polach eksploatacji.

 


Opublikowano: 23 sierpnia 2017 14:20

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zal_nr_1_formularz_zgloszenia.docx [20.78 KB]

Wyświetleń: 473

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-web.pl