Komunikat w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk do oczyszczalni ścieków w Warlubiu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Warlubie, dnia  10.05.2018 r.

Nasz znak: IGOŚ.720.14.2018

                                                                    

INFORMACJA

                                                                            

Wójt Gminy Warlubie  uprzejmie informuje mieszkańców miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk.

Na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą robót PPHU MEL-KAN Sp. z.o.o. w Grudziądzu i przeprowadzeniu ustaleń z kierownictwem budowy, że w dniach od 10.05.2018 r. do 31.07.2018r. będą realizowane roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej - rurociągów tłocznych wraz z przyłączami w miejscowościach Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk, na odcinku do oczyszczalni ścieków w Warlubiu.

W związku z powyższym wykonawca będzie wykonywał prace na poszczególnych działkach objętych tym projektem.

Kierownictwo budowy będzie powiadamiało poszczególnych właścicieli nieruchomości o zamiarze wykonania robót w określonym terminie.

Planowany całkowity termin zakończenia budowy to: kwiecień 2019r.

Wystąpią również  miejscowe utrudnienia w ruchu lokalnym na drogach, za które w imieniu wykonawcy i własnym przepraszamy.

W przypadku zaistniałej konieczności przeprowadzenia  wyjaśnień lub ustaleń dodatkowych dotyczących budowy sieci bądź przyłącza, należy kontaktować się z kierownikiem budowy ze strony wykonawcy- Pan Krzysztof Mróz tel. 533328653  i ze strony Inwestora z inspektorem nadzoru – Pan Maciej  Nowicki tel. 601617943.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z budżetu gminy Warlubie.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

 

Otrzymują:

1.  www.warlubie.pl 

2. Sołtysi  z poszczególnych wsi.

3.a/a

Sprawę prowadzi: J. Lemańczyk i Pani L. Rzepkowska, tel.52-3326040

Opublikowano: 10 maja 2018 08:04

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 908

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl