Informacja dla rolników w sprawie suszy rolniczej

Warlubie dnia 26.06.2018 r.

 


Informacja dla rolników w sprawie suszy rolniczej

 

  

     W związku z treścią Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 11 kwietnia do dnia 10 czerwca 2018 (Dz. Urz. MRiRW z 2018 poz. 10) oraz ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w tym okresie suszy rolniczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wystąpiłem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat w uprawach na terenie Gminy Warlubie.

     Wobec powyższego rolnicy u których wystąpiły straty w wyniku suszy rolniczej mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat w uprawach (na opracowanym druku) do Urzędu Gminy w Warlubiu pok. 19 lub sekretariacie pok. 12. w godzinach pracy urzędu.

     Komisja będzie szacowała straty w oparciu o powierzchnię strukturę zasiewów wykazaną przez rolnika we wniosku oraz dopłaty obszarowe  w 2018 r. Wnioski można pobrać z Urzędu Gminy w Warlubiu oraz ze strony internetowej: www.warlubie.pl

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2018 r.


Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Opublikowano: 02 lipca 2018 08:24

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wniosek o oszacowanie strat [2.22 MB]

Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w czerwcu 2018 roku w gminie Warlubie [223.07 KB]

Wyświetleń: 794

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl