Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w miejscowości Płochocinek współfinansowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Inwestycja finansowana  zgodnie z art. 22c ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) ze środków budżetu województwa Kujawsko – Pomorskiego  pochodzących z należności i opłat naliczanych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych  z produkcji rolniczej współfinansowane są budowy i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych .

1. Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w miejscowości Płochocinek, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej – I Etap.

Przebudowa drogi polegała na:

- przygotowaniu terenu pod budowę,  

- wykonaniu konstrukcji i nawierzchni drogi,

- wyprofilowaniu poboczy przydrożnych,

- robotach wykończeniowych,

2. Długość drogi w ramach inwestycji: ok. 1 000 mb

3. Koszt całkowity 387 tysięcy.

4. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wyniosło 144  tysiące złotych.


                                                                                                                                                  Wójt Gminy Warlubie

                                                                                                                                                  /-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 13 września 2018 15:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 390

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl