Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Warlubiu

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

W dniu 13 stycznia 2019r. Sztab WOŚP z terenu Gminy Warlubie zebrał 20 370,41 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 41/100) 

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę: Sztabowi WOŚP, Wolontariuszom, Mieszkańcom , Darczyńcom oraz wszystkim których nie sposób wymienić bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ.  

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Warlubie

                                                                                                                                                          /-/ Krzysztof Michalak


Opublikowano: 15 stycznia 2019 13:06

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1745

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl