Dotacja na drogę gminną do Hali Sportowej i Szkoły w Warlubiu podpisana

 (link otworzy duże zdjęcie)

01 października 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał z Wójtem Gminy Warlubie Krzysztofem Michalakiem umowę na dofinansowanie zadania:

Przebudowy ulicy Szkolnej – drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie

 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Podpisana  umowa opiewa łącznie na kwotę dotacji  250 687,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 ) co stanowi 50% dofinansowania. Łączna wartość inwestycji wynosi 501 375,61 zł.

 W ramach przebudowy powstanie nowa pieszo jezdnia o nawierzchni asfaltowej, przystanek autobusowy  oraz zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa na całej długości łącząca dojazd do budowanej hali sportowej i Szkoły Podstawowej w Warlubiu.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 03 października 2019 10:21

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 278

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl