Komunikat dla mieszkańców Gminy Warlubie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Warlubie, dnia 16.03.2020 r.

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Warlubie

w sprawie ograniczenia w funkcjonowaniu administracji Urzędu Gminny Warlubie i jednostek organizacyjnych

 

Na podstawie §8 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu administracji Urzędu Gminy Warlubie i jednostek organizacyjnych:

  • wszelkie sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub przez platformę ePUAP:


Numery telefonów:

Urzędu Gminy Warlubie: 52  33 26 040

Urząd Stanu Cywilnego: 52 38 00 527

Adres e-mail: gmina@warlubie.pl

ePUAP: /9k7lj1f1ur/SkrytkaESP

 

  • wyjątek stanowią zgłoszenia zgonów, które będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Warlubie,
  • odbiór dowodów osobistych tylko we wtorki w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Warlubie,
  • składanie wniosków następuje do skrzynek wrzutowych zlokalizowanych przy wyznaczonym dostępie budynku Urzędu Gminy Warlubie,
  • bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie tylko w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z właściwym merytorycznie pracownikiem.

Wszystkie wdrożone rozwiązania zamienne mogą stanowić pewne niedogodności, jednak zważywszy na fakt objęcia troską o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców i interesantów stają się one konieczne.

Apeluję o zrozumienie i zachowanie zdrowego rozsądku w poszanowaniu sytuacji, która stawia wymagania wyższego stopnia we wzajemnych relacjach oraz przestrzegania zaleceń i procedur przyjętych przez właściwe służby.

 

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak
INFORMACJA DLA POTRZEB KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ ADMINISTRACJI URZĘDU GMINY WARLUBIE
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 


Wójt Gminy

Krzysztof Michalak, tel. sekretariat 52 33 26 040 (pokój numer 13)

Sekretarz Gminy

Tomasz Stefaniak, tel. sekretariat 52 33 26 040 (pokój numer 14)

 

Sekretariat

Daniela Rocławska, tel. 52 33 26 040 (pokój numer 12)

 

Skarbnik Gminy

Małgorzata Sołtys,  tel. sekretariat 52 33 26 040 (pokój numer 8)

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Michał Pastusiak, tel. 52 38 00 525 (pokój numer 10)

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Mariola Sikora, tel. 52 38 00 520 (pokój numer 7)

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Zofia Kwiecińska, tel. 52 38 00 518 (pokój numer 9)

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Wiesława Drzewiecka, tel. 52 38 00 518 (pokój numer 9)

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Monika Strelau, tel. 52 38 00 520 (pokój numer 7)

 

Pomoc administracyjna

Obsługa KASY Anna Borucka, połączenie przez sekretariat, (KASA – pokój numer 1)

 

Pomoc administracyjna

Beata Furmanek, tel. 52 38 00 521 (pokój numer 6)

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska

Jerzy Lemańczyk, tel. 52 38 00 528 (pokój numer 17)

 

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Radosław Liczkowski, tel. 52 38 00 513 (pokój numer 19)

 

Stanowisko ds. warunków przestrzennych

Beata Nadolna, tel. 52 38 00 516 (pokój numer 16)

 

Stanowisko ds. budownictwa i majątku gminnego

Karolina Klimek,  tel. 52 38 00 517 (pokój numer 18)

 

Stanowisko ds. bezpieczeństwa obronnego, zarządzania kryzysowego i archiwum

Edyta Szynkiewicz,  tel. 52 38 00 524 (Biuro Rady Gminy – pokój numer 22)

 

Kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej

Kamila Marendowska, tel. 52 38 00 522 (pokój numer 24)

 

Stanowisko ds. Kadr i BHP

Renata Ryszkowska, tel. 52 38  00 523 (pokój numer 26)

 

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Sławomir Kania, tel. 52 38 00 524 (Biuro Rady Gminy – pokój numer 22)

 

Informatyk, działalność gospodarcza

Łukasz Babiński, tel. 52 38 00 513 (pokój numer 19)

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Katarzyna Topolewska, tel. 52 38 00 527 (pokój numer 23)

 


Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

tel.52 38 00 526 / 52 33 26 013

e-mail: oswiata@warlubie.pl

Stanowiska

KIEROWNIK SAPO Tomasz Wiśniewski                              GŁÓWNY KSIĘGOWY Barbara Okuniewska
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE Iwona Kamińska                  KADRY I PŁACE Elżbieta Kowynia

Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu

Biuro Zakładu Usług Komunalnych, tel. 52 33 26 404 – również zgłaszanie awarii
Oczyszczalnia ścieków, tel. 533 322 272– również zgłaszanie awarii

e-mail: zukwarlubie@interia.pl

Zarządzanie ZUK – Specjalista Stanisław Pastusiak, tel. 668 113 676

 

Numer konta: 13 8173 0005 2002 0000 1254 0001


W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów, Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu informuje, że od dnia 16 marca do odwołania, nie będą prowadzone odczyty wodomierzy.

Oplata za wodę i ścieki naliczana zostanie na podstawie:

1. Telefonicznej informacji Odbiorcy na podany numer

Biuro obsługi tel: 52 33 26 404, tel. wew. 38 00 529

2. Danych o stanie wodomierzy przesłanych na e-mail:

zukwarlubie@interia.pl

3. Szacunku średniego zużycia wody w pozostałych przypadkach (rachunki wyślemy na adres e-mail lub pocztą)

4. Awarie zgłaszać na numer tel. 533 322 272

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu

tel. 52 38 00 532 / 52 38 00 534 / 52 38 00 537

e-mail: gops@warlubie.pl

Stanowiska

KIEROWNIK GOPS Justyna Kamińska

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Joanna Wiśniewska

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Ilona Cyms

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Joanna Buchaj

SAMODZIELNY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Marzanna Wall

STARSZY REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Barbara Bigus

REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Magdalena Salewska

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH Wioleta Bojanowska

SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I ARCHIWUM Urszula Olszewska

ASYSTENT RODZINY Michał Bucki


 

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu

tel. 52 33 26 194
fax: 52 32 09 109

e-mail: gokpirwarlubie@interia.pl


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu

tel. 52 33 26 097


Opublikowano: 18 marca 2020 16:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1793

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl