Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2017 rok

I  OFERTA:

Oferta z dnia 14 września 2017 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (w trybie uproszczonym – bezkonkursowym ) .

Data upublicznienia: 20.09.2017 r.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy razem” w Warlubiu

Nazwa zadania:  Piknik rodzinny

Wnioskowana kwota dofinansowania: 600 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy w Warlubiu drogą mailową na adres radagminy@warlubie.pl lub telefonicznie pod numerem 52 3800524 do dnia  27 września 2017 r.

Opublikowano: 21 września 2017 14:31

Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Załączniki:

Oferta I - Piknik Rodzinny [190.06 KB]

Informacja o rozpatrzeniu oferty [140.85 KB]

Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń [151.68 KB]

Wyświetleń: 25

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-web.pl