Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Warlubie, dnia 20 października 2017 r.

Znak sprawy: ROA.II.526.1.2017

 Organizacje pozarządowe i podmioty

działające w sferze pożytku publicznego

na terenie Gminy Warlubie

 

         Uprzejmie informuję, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2018 roku.

          Przygotowany został wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego działających na rzecz Gminy Warlubie. Przedstawiony Program jest wersją roboczą, która w toku konsultacji będzie ulegała zmianie, dotyczy to w szczególności zakresu zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji oraz form współpracy.

         Wszelkie propozycje, uwagi i opinie należy zgłaszać drogą pocztową, elektroniczną lub składać osobiście w Urzędzie Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, w pok. nr 22, tel.: 52 3800524, faks:   52 3326054, e-mail: radagminy@warlubie.pl. , gmina@warlubie.pl w okresie od 31 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r.

          Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Michalak

Opublikowano: 23 października 2017 12:05

Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Załączniki:

Informacja [228.53 KB]

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. [1.77 MB]

Formularz do konsultacji Programu Współpracy na 2018 r [36.5 KB]

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r. [244.73 KB]

Wyświetleń: 687

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl