Konsultacje społeczne Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Warlubie, dnia 14 października 2015 r.

 

Znak sprawy: 526.1.2015

Organizacje pozarządowe i podmioty

działające w sferze pożytku publicznego

na terenie Gminy Warlubie

 

         Uprzejmie informuję, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2016 r.

         Przygotowany został wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego działających na rzecz Gminy Warlubie. Przedstawiony Program jest wersją roboczą, która w toku konsultacji będzie ulegała zmianie, dotyczy to w szczególności zakresu zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji oraz form współpracy.

         Wszelkie propozycje, uwagi i opinie należy zgłaszać drogą pocztową, elektroniczną lub składać osobiście w Urzędzie Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, w pok. nr 18, tel.: 52 3800524, faks: 52 3326054, e-mail: radagminy@warlubie.pl., gmina@warlubie.pl     w okresie od 22.10.2015 r. do 5.11.2015 r.

 

        Wójt Gminy zaprasza również na spotkanie informacyjne i konsultacyjne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Warlubie w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które odbędzie się 4 listopada 2015 r. o godzinie 14:00  w Urzędzie Gminy w Warlubiu  (sala obrad, nr 18).

          

          Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Warlubie

                                                                                                   

/-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 14 października 2015 14:36

Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Załączniki:

Projekt Programu Współ.z organizacjami pozarząd.na 2016 r.pdf [1.6 MB]

Formularz do konsultacji Programu Współpracy na 2016 r.doc [35 KB]

Wyniki konsultacji społecznych [12.93 KB]

Wyświetleń: 651

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl