Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji:

http://bip.warlubie.pl/wykaz-jednostek-gminny-osrodek-promocji-i-rekreacji/

 

 


 • Powstanie GOKPIR
Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji  nastąpiło 01.01.2009 rok 

Umieszczono go w siedzibie po byłym
 Gminnym Centrum Informacji na ul. Bąkowskiej 12

 

Pracownicy:


 • Dyrektor:  Marek Fandrejewski

       ----------------------------------------------------------

Instruktor: Maria Jankowska,

Instruktor: Jarosław Budziło

Instruktor: Dominika Michalak

Instruktor: Patryk Klimek

Księgowa:  Maria Mazur

Pracownik obsługi: Anita Wisniewska

 

 

Dane teleadresowe:

ul. Bąkowska 12, 86-160 Warlubie 
tel.  052 33 26 194, fax  052 32 09 109 
e–mail: gokpirwarlubie@interia.pl
NIP: 559 - 199 - 77 – 59


 • Czynny od poniedziałku do piątku 
 • w godz. od 800 do 1600

 

 

Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu:

 • został powołany do działania w gminie Warlubie po ok. 20 letniej przerwie, uchwałą nr XX /123/08 Rady Gminy z dnia 20 listopada 2008r.
 • GOKPiR jest instytucją kultury, który uzyskał osobowość prawną i został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Wójta Warlubie.
 • Siedziba GOKPiR mieści się w Warlubiu przy ul. Bąkowskiej 12, a terenem jego działania jest Gmina Warlubie.


Do podstawowych zadań GOKPiR należy w szczególności:

 

 1. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury;

 2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

 4. organizowanie uroczystości gminnych i obchodów świąt państwowych;

 5. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych; 

 6. prowadzenie działalności informacyjnej;

 7. prowadzenie świetlicy internetowej;

 8. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów dotyczących własnego regionu;

 9. administrowanie komunalnymi budynkami gminy lub ich częściami, które mogą być wykorzystane na działalność statutową;

 10. współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami kulturalnych oraz rekreacyjnych społeczności gminnej.

 

Opublikowano: 01 marca 2010 15:51

Kategoria: Jednostki Organizacyjne

Zdjęcia:

Wyświetleń: 8962

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl