Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową w obrazie i przestrzeni.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy do udziału w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową w obrazie i przestrzeni. Poniżej zamieszczamy regulamin oraz kilka zdjęć dla pobudzenia Waszych artystycznych umiejętności i pomysłowości.

Powodzenia.


REGULAMIN

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu

TEL: 523326194


Patronat: Wójt Gminy Warlubie


Temat:

Przedmiotem konkursu jest obraz Szopki Bożonarodzeniowej wykonanej w przestrzeni oraz na kartce w formacie A4 - dowolną techniką.

  • próba zachęcenia do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad sensem świętowania,
  • pobudzenie wyobraźni i przyczynienie się do rozwoju artystycznych uzdolnień,
  • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia


Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób Gminy Warlubie, w następujących grupach wiekowych:

I grupa - dzieci z przedszkola i zerówki
II grupa - dzieci z klas I – III
III grupa - dzieci z klas IV – VI
IV grupa - młodzież z gimnazjum oraz pozostali

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę o wymiarach A4, wykonaną w dowolnej technice płaskiej lub jedną wykonaną w przestrzeni. Wykonanie pracy techniką płaską dotyczy wyłącznie Grupy I – dzieci z przedszkola i zerówki.


Praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, szkoła, klasa. Na przedniej stronie, w dolnym prawym rogu, powinno być umieszczone wyraźnie, imię i nazwisko autora.


Prace należy dostarczyć do siedziby GOKPiR, Warlubie ul. Bąkowska 12 w terminie:

od 28 listopada 2016 r. do dnia 13 grudnia 2016 r., godz. 16.00

 

OCENA PRACY – NAGRODY

1. Komisja powołana przez organizatora oceni pracę i przyzna nagrody;

  • dla autorów prac wykonanych techniką płaską w kategoriach wymienionych wyżej,
  • dla autorów prac przestrzennych – prace które zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii.

2. Nagrody zostaną wręczone podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dnia 15 stycznia 2017 roku, ok. godz. 16.30 (Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu. Cenne nagrody rzeczowe otrzymują laureaci prac, które zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii oraz dyplomy – prace, które zajęły pierwsze pięć miejsc w każdej z kategorii.

Dodatkowo przewidujemy wystawienie w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nagrodzonych prac, a środki uzyskane z tego tytułu będą zapisane jako darowizna od autora na rzecz WOŚP.


UWAGI KOŃCOWE.

1.Prace muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia.

2.Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.Dyrektor GOKPiR w Warlubiu

Jan Stępień

Opublikowano: 16 listopada 2016 10:40

Kategoria: GOKPiR Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 977

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-web.pl