Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wielki Komorsk–Warlubie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wielki Komorsk–Warlubie

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi nr 030211C z miejscowości Wielki Komorsk do Warlubia o długości 2 150 mb.

Przebudowa drogi polegała na:

  • przygotowaniu terenu pod budowę,
  • karczowaniu krzewów,
  • wykonaniu konstrukcji i nawierzchni drogi,
  • wyprofilowaniu poboczy przydrożnych,
  • robotach wykończeniowych,
  • oznakowaniu drogi.

Wykonanie nawierzchni z warstwy asfaltowej w tym:

  • podbudowy .
  • warstwy profilowanej,
  • warstwy ścieralnej ,

Wykonanie konstrukcji zjazdów z warstwy asfaltowej.

Inwestycja współfinansowana przy udziale środków na „Budowę lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Opublikowano: 08 listopada 2016 13:52

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2865

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl