Przebudowa drogi gminnej w Bąkowie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Przebudowa drogi gminnej nr 030214C dojazdowej do gruntów rolnych  na dz. 144   w  obrębie Bąkowo położonej w miejscowości  Bąkowo gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej – I Etap współfinansowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Inwestycja finansowana  zgodnie z art. 22c ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) ze środków budżetu województwa Kujawsko – Pomorskiego  pochodzących z należności i opłat naliczanych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych  z produkcji rolniczej współfinansowane są budowy i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych .

1. Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej nr 030214C dojazdowej do gruntów rolnych  na dz. 144  w  obrębie Bąkowo położonej w miejscowości  Bąkowo gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej – I Etap.

Przebudowa drogi polegała na: - przygotowaniu terenu pod budowę,  - wykonaniu konstrukcji i nawierzchni drogi, - wyprofilowaniu poboczy przydrożnych, - robotach wykończeniowych, - oznakowaniu drogi. Konstrukcja jezdni będzie się składać z: - warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm, - warstwa profilowa z AC11W śr. gr. 3 cm, - warstwa podbudowy gr. 20 cm. Konstrukcja zjazdu będzie się składać z: - warstwa ścieralna z BA 0/12,8 gr. 4 cm, - podbudowa gr. 15 cm.

2. Wymagany okres gwarancji na nawierzchnię - wynosi minimum 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

 

3. Długość drogi w ramach inwestycji: ok. 1 400 mb

Opublikowano: 13 września 2017 14:58

Kategoria: Inwestycje Gminne

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1068

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl