Gmina ma nową koparko-ładowarkę

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina ma nową koparko-ładowarkę      

 

Gmina zakupiła nowoczesną koparko-ładowarkę na potrzeby Gospodarki Komunalnej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu.

     Mimo że posiadamy jedną koparko-ładowarkę  marki CASE, to jest ona wysłużona i ma 17 lat  a wielość zadań jakie muszą być realizowane za pomocą tego sprzętu, wymusiły konieczność dokonania zakupu sprzętu, gotowego do pracy w sytuacjach awaryjnych. Większość bowiem robót ziemnych wykonywanych koparką dotyczy prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, konserwacji rowów i poboczy. Służy także w sposób bezpośredni mieszkańcom gminy na zasadzie wynajmu.

     W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko – ładowarki, Konsorcjum – LIDER  Europejski Fundusz Leasingowy S.A. pl.  z siedzibą w Wrocławiu  przekazała 22 grudnia 2017 r. maszynę firmy CASE 580 ST , której koszt całkowity wraz z osprzętem wyniósł 391 082,04 zł.

     Oprócz wysoko zaawansowanej technologicznie koparki, dostarczono w ramach zamówienia dodatkowo osprzęt w postaci trzech łyżek o szerokości: 40 cm, 60 cm, 1,5 m, instalacji hydraulicznej do młota oraz szybkozłącza koparkowego .

     Mam nadzieję, że nowa koparka w pełni zabezpieczy potrzeby gminy w tym zakresie i będzie długo i bezawaryjnie służyć nam wszystkim.

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Warlubie

                                                                                                                    Krzysztof Michalak

Opublikowano: 16 stycznia 2018 13:11

Kategoria: Inwestycje Gminne

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1400

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl