Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk do oczyszczalni ścieków w Warlubiu oraz sieci wodociągowej w Ciemnym Lesie i Mątasku – Gmina Warlubie.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Warlubie  uprzejmie informuje mieszkańców, iż na podstawie podpisanych umów z wykonawcami  robót , tj.: PPHU MEL-KAN Sp. z.o.o. w Grudziądzu i MZPS Przewierty w Zamostne oraz  przeprowadzeniu ustaleń z kierownictwem budowy, że w dniach:

-  od 10.05.2018 r.  realizowane są roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej - rurociągów tłocznych wraz z przyłączami w miejscowościach Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk, na odcinku do oczyszczalni ścieków w Warlubiu;

- od 21.05.2018 r.   realizowane są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie.

W związku z powyższym wykonawcy będą wykonywać prace na poszczególnych działkach objętych tym projektem.

Kierownictwo budowy będzie powiadamiało poszczególnych właścicieli nieruchomości o zamiarze wykonania robót w określonym terminie.

Planowany całkowity termin zakończenia budowy to: kwiecień 2019r.

Wystąpią również  miejscowe utrudnienia w ruchu lokalnym na drogach, za które w imieniu wykonawcy i własnym przepraszamy.

W przypadku zaistniałej konieczności przeprowadzenia  wyjaśnień lub ustaleń dodatkowych dotyczących budowy sieci bądź przyłącza, należy kontaktować się z kierownikiem budowy za pośrednictwem Urzędu Gminy w Warlubie jako głównego inwestora w/w inwestycji pod nr tel. 52 33 26 040.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z budżetu gminy Warlubie

Opublikowano: 23 maja 2018 08:39

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Wyświetleń: 946

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl