Przebudowa drogi gminnej Trzy Korony – II etap na dz. 3 ,6 w obrębie Warlubie i 139 w miejscowości Bąkowo współfinansowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

To kolejna inwestycja drogowa finansowana zgodnie z art. 22c ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) ze środków budżetu województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z należności i opłat naliczanych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej współfinansowane są budowy i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych .

 

Przebudowa drogi gminnej w Trzech Koronach na dz. 3, 6 w obrębie Warlubie i dz. 139 w obrębie Bąkowo w miejscowości Bąkowo, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.

Przebudowa drogi polegała na:

- przygotowaniu terenu pod budowę,

- wykonaniu konstrukcji i nawierzchni drogi z asfaltu wraz ze zjazdami,

- wyprofilowaniu poboczy przydrożnych,

- robotach wykończeniowych,

Długość drogi w ramach inwestycji:ok. 1220 mb

Koszt całkowity ok. 600 tysięcy złotych brutto.

Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynosi 50% wartości robót.

W dniu 3 października 2018r. przekazano plac budowy z terminem jego wykonania do 30 października 2018r.

 Roboty zostały wykonane.

                                                                                                                            

                                                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                                             Wójt Gminy Warlubie

                                                                                                                             /-/ Krzysztof Michalak

 

Opublikowano: 05 października 2018 14:15

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Załączniki:

pzt__030214c.pdf [8.31 MB]

Wyświetleń: 760

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl