RONDO W WARLUBIU - budowa ruszyła

 (link otworzy duże zdjęcie)

Warlubie, dnia 26.04.2019 r.

 

INFORMACJA

            Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Warlubie oraz wszystkich pozostałych użytkowników dróg na terenie Gminy, że wprowadzona będzie tymczasowa zmiana organizacji ruchu, spowodowana wykonywaniem robót budowlanych przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA ze Starogardu Gdańskiego związanych z rozbudową skrzyżowania DK 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie.

Planowany czas trwania prac według projektu: od dnia 29.04.2019 r. do 15.06.2019 r.

Obszarem objętym pracami będą odcinki dróg wojewódzkich nr 214 (droga w kierunku A1 i Kościerzyny) i 217 (droga do Centrum Warlubia) oraz zachodnie fragmenty dojazdów do ronda w ciągu DK91.

Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu dróg wojewódzkich. Objazd dla tych dróg poprowadzony będzie przez drogę gminną, położoną w odległości 75m od granicy robót, na północ od prowadzonej inwestycji (zjazd obok stacji paliw ARKA).

Droga ta łączy się z drogą wojewódzką nr 214 (kierunek Kościerzyna, autostrada A1). Dojazd do Centrum poprowadzony będzie dalej przez DW214 do skrzyżowania z ulicą Szkolną droga powiatowa 1220C, prowadzącą bezpośrednio do Centrum Warlubia. Objazd wyznaczony będzie tablicami F-8 i F-9.Strefa robót w rejonie tarczy ronda oraz na dojazdach do ronda oznakowana będzie znakami ostrzegawczymi A-14, A-12b/c.

Bezpośrednia strefa robót wygrodzona będzie urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego (wygrodzenia poprzeczne – tablica prowadząca U-3d, zapora drogowa U-20b, wygrodzenie podłużne – tablica kierująca U-21a/b).

Wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 50km/h.

Termin podany w niniejszej informacji został określony przez Wykonawcę i może ulec zmianie. Za utrudnienia z tym związane w imieniu Wykonawcy oraz własnym uprzejmie przepraszamy.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak


 

Szanowni Mieszkańcy 

 

SUKCES - w dniu 15 listopada 2018 r. Dyrektor GDDKIA oddziału w Bydgoszczy podpisał umowę na budowę RONDA w WARLUBIU.

 

Chciałbym w tym miejscu podziękować Ministerstwu Infrastruktury, Panu Wojewodzie, Dyrektorowi Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz wszystkim nie wymienionym którzy swoim działaniem przyczynili się do wyłonienia wykonawcy z procedury przetargowej na jego budowę.

Oczekiwana inwestycja od lat w GMINIE WARLUBIE dojdzie do skutku i w niedługim czasie będziemy wszyscy cieszyć się z wybudowanego ronda. Moja obietnica w działaniu dla naszej Gminy stała się SUKCESEM nas wszystkich.

 

Link do Twittera Gddkia Bydgoszcz 

https://mobile.twitter.com/GDDKiA_Byd/status/1067395913973420034

 


Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak


Opublikowano: 05 kwietnia 2019 15:42

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Załączniki:

rondo_warlubie_projekt.pdf [2.21 MB]

wyborofertynajkorzystniejszej_1.pdf [72.27 KB]

schemat_organizacji_ruchu_nr_1.jpg [522.64 KB]

schemat_organizacji_ruchu_nr_2.jpg [928.67 KB]

schemat_organizacji_ruchu_nr_3.jpg [674.96 KB]

schemat_organizacji_ruchu_nr_4.jpg [505.75 KB]

Wyświetleń: 3437

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl