„Równanie szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Warlubie uzyskała dofinansowanie projektu „Równanie szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu to 106 805,00 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 90 784,25zł. Pozostałe środki, w kwocie 16 020,75 zł, stanowiły wkład własny Gminy Warlubie, wniesiony w formie bieżącego finansowania wyżywienia dzieci oraz wkładu budżetu gminy na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

Projekt realizowany był od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku. Wsparciem objęto 48 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dwie nauczycielki oddziałów przedszkolnych. W oddziałach utworzono 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dodatkowo zatrudniono pomoc nauczyciela dla grupy 3,4- i 5-latków.

Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez firmę zewnętrzną w zakresie rytmiki metodą Rudolfa Labana, Carla Orffa oraz Weroniki Sherborne.

W ramach projektu, od 9 kwietnia do 21 czerwca 2018 roku dla wszystkich dzieci dodatkowo przeprowadzono 360 godzin następujących zajęć dodatkowych, z podziałem na grupy:

- zajęcia  logopedyczne – 240 godzin;

- gimnastyka korekcyjna – 60 godzin;

- rytmika – 60 godzin.

Zajęcia dodatkowe prowadzone zostały z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.

Dodatkowym atutem realizacji projektu był zakup wyposażenia i wielu pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. W ramach realizacji projektu zakupiono m. in             2 laptopy z systemem operacyjnym, odtwarzacz do muzyki, szereg kształtek rehabilitacyjnych, materace, test artykulacyjny, turbinkę logopedyczną, kolekcję gier oddechowych, dmuchajkę drewnianą, logopedyczne lustra, panel logiczny, plansze magnetyczne, matę edukacyjną, przybory do balansowania, komplet przyrządów do aktywności ruchowej, dłonie i stopy z różnymi fakturami, korekcyjną ścieżkę wałków, najeżone półkule, komplet rytmiczno-ruchowy. Nowoczesne pomoce stworzyły takie warunki nauki i pracy, aby były one jak najbardziej skuteczne i korzystne dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem ww. sprzętu i pomocy rozwinęły u przedszkolaków ciekawość świata                 i ambicję, kreatywność i innowacyjność.

Trwałość projektu założono na 2 lata, lecz zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie (wykorzystywane do działalności statutowej przedszkola), będą do dyspozycji kolejnych roczników przedszkolaków oraz nauczycieli do prowadzenia zajęć w następnych latach.

Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli, zakupiony sprzęt i pomoce poprawią jakość oferty edukacyjnej przedszkola oraz wpłyną na trwałość efektów projektu.

Projekt EFS „Równanie szans” został zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014 – 2020 jako projekt zintegrowany z projektem z EFRR „Równanie szans – rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku”, zrealizowanego w latach 2016-2017.

 

Opublikowano: 11 grudnia 2018 13:00

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Wyświetleń: 497

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl