Nowe kompetencje – nowe możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Warlubie w 2018r.  uzyskała dofinansowanie projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu to 262 928,75 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 249 772,75 zł. Pozostałe środki, w kwocie 13 156,00 zł, stanowią wkład własny Gminy Warlubie, wniesiony w formie najmu sal dydaktycznych ma potrzeby realizacji projektu.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy i złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u 271 uczniów uczęszczających do szkół gminnych (Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku, Szkoła Podstawowa w Lipinkach), jak też wzrost kompetencji zawodowych u 27 nauczycieli tych szkół.

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 roku (rekrutacja) do 30 czerwca 2019 roku we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Warlubie. W ramach realizacji projektu organizuje się:

 • · zajęcia z j. angielskiego zakończone międzynarodowym egzaminem TELC/TOEIC;
 • · zajęcia ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) zakończone międzynarodowym egzaminem ECDL/ECCC;
 • · zajęcia z podstaw programowania;
 • · zajęcia rozwijające z przyrody, matematyki, chemii, przyrodniczo-ekologiczne i matematyczno-przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu;
 • · zajęcia wyrównujące z matematyki, przyrody, j. angielskiego i j. niemieckiego;
 • · zajęcia wsparcia uzupełniającego-akademia uczenia się z modułem treningu postaw społecznych i indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • · zajęcia logopedyczne;
 • · Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez firmę zewnętrzną w zakresie:
 • · TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w dydaktyce;
 • · akademia uczenia się z modułem treningu postaw społecznych;
 • · wykorzystanie metody eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych.

Dodatkowym atutem realizacji projektu jest zakup mobilnego wyposażenia i mobilnych pomocy dydaktycznych do zajęć z zakresu TIK. W ramach realizacji projektu zakupiono m. in. robota edukacyjnego do nauki programowania wraz z tabletami oraz gry wprowadzające do programowania na etapie szkolnym, zgodnie z wytycznymi polityki oświatowej Państwa. Ponadto uczniowie zostaną wyposażeni w pomoce dydaktyczne w ramach zajęć rozwijających i wyrównujących. Nowoczesne pomoce stworzyły takie warunki nauki i pracy, aby były one jak najbardziej skuteczne i korzystne dla wszystkich uczniów.

Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie (wykorzystywane do działalności statutowej szkół), będą do dyspozycji kolejnych roczników uczniów oraz nauczycieli do prowadzenia zajęć w następnych latach. Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli, zakupiony sprzęt i pomoce poprawią jakość oferty edukacyjnej szkół gminnych oraz wpłyną na trwałość efektów projektu.

Opublikowano: 12 grudnia 2018 15:12

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Wyświetleń: 547

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl