Budowa sieci kanalizacji z infrastrukturą i przepompowniami przydom. w m. Płochocin z dotacją 493 tyś.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Mieszkańcy Płochocina (Błądziewna) uprzejmie informuję, iż po przeprowadzonej procedurze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, firma:

MZPS PRZEWIERTY

ul. Różana 23

84-252 Zamostne (Wejherowo)

Planowany termin zakończenia prac przewidziano na koniec października 2019r.


Wartość inwestycji to: 713 tyś. złotych a dofinansowanie z Unii Europejskiej 85%  tj. 493 tyś zł brutto.

Jednocześnie w dniu 21 lutego 2019r. podpisałem umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dla przedmiotowej inwestycji.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej.

Link do przeprowadzonej procedurze przetargowej: http://bip.warlubie.pl/budowa-sieci-kanalizacji-wraz-z-infrastruktura-i-przepompowniami-przydomowymi-w-miejscowosci-plochocin/Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Michalak

Wójt Gminy Warlubie
Opublikowano: 01 lipca 2019 14:08

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Wyświetleń: 899

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl