Przebudowy ulicy Szkolnej – drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie

 (link otworzy duże zdjęcie)

01 października 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał z Wójtem Gminy Warlubie Krzysztofem Michalakiem umowę na dofinansowanie zadania:

Przebudowy ulicy Szkolnej – drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie

 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych FDS). Podpisana  umowa opiewa łącznie na kwotę dotacji  250 687,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 ) co stanowi 50% dofinansowania. Łączna wartość inwestycji wynosi 501 375,61 zł.

 W ramach przebudowy powstanie nowa pieszo jezdnia o nawierzchni asfaltowej, przystanek autobusowy  oraz zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa na całej długości łącząca dojazd do budowanej hali sportowej i Szkoły Podstawowej w Warlubiu.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i w dniu 19 listopada 2019r. przekazano plac budowy.

Termin realizacji inwestycji przewidziano do czerwca 2020r. 

http://bip.warlubie.pl/przebudowa-drogi-gminnej-nr-030220c-w-miejscowosci-warlubie/

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 19 listopada 2019 10:21

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Wyświetleń: 869

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl