Azbest 2019 – nabór wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcie z zakresu: demontażu, transportu, unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informacja

     Informuję, iż Urząd Gminy w Warlubiu rozpoczął w 2019 roku nabór wniosków o dofinansowanie na  przedsięwzięcie w zakresie: demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest  finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

    Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 50% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 800,00 zł brutto za 1 tonę  unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

   Udział własny (udział poszczególnych właścicieli nieruchomości) należy uwzględnić w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo ograniczony jest maksymalny dopuszczalny próg dofinansowania dla jednego podmiotu, tj. do kwoty 10 000,00 zł i koszt jednostkowy dofinansowania do 800,00 zł/tonę odpadów zawierających azbest.

   Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Warlubiu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Urząd Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie w terminie: do dnia 15 maja 2019 r. do godziny 15:30.

   Ponadto informuje się, iż zakwalifikowane przedsięwzięcia z zakresu demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu będą realizowane  do 20 listopada 2019 roku. Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do sekretariatu Urzędu Gminy  w Warlubiu. Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny. Warunki dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: https://wfosigw.torun.pl/strona-359-azbest_2019.html Wzory wniosków można pobrać elektronicznie ze strony internetowej Urzędu Gminy w Warlubiu: www.warlubie.pl w zakładce: Azbest 2019  lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Warlubiu w godzinach pracy urzędu.

    Kontakt telefoniczny w sprawie naboru wniosków: Urząd Gminy w Warlubiu w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. 523326040 lub 523800513 z Panem  Radosławem Liczkowskim.


Wójt Gminy Warlubie

/-/Krzysztof Michalak
Opublikowano: 06 lutego 2019 11:28

Kategoria: Sprawy różne

Załączniki:

wniosek_na_demontaz_i_utylizacje_wyrobow_zawierajcych_azbest_gmina_warlubie.doc [74 KB]

Wyświetleń: 1275

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl