Historia Warlubia

Wieś Warlubie posiada ponad 700-letnią historię. Pierwsze wzmianki o Warlubiu pochodzą z 1277 roku z przywileju Mestwina II, księcia pomorskiego. Wymieniona została tam nazwa „Warlubie" jako osada w kasztelanii nowskiej i majętności biskupa kujawskiego Alberta, nadana jeszcze przez księcia Świętopełka. W czasie zaboru pruskiego osadę nazwano językiem niemieckim „Warlubien", a w okresie okupacji hitlerowskiej - „Warlieb". Warlubie jest jedną z  najstarszych osad w okolicy. Istnienie osady przed 1277r. potwierdzają odkrycia archeologiczne w postaci grobów, popielnic, mis, narzędzi i monet z różnych epok. W okresie panowania krzyżackiego w latach 1309-1466 osada wchodziła do okręgu nowskiego, wójtostwa tczewskiego oraz konturostwa malborskiego. W okresie Rzeczpospolitej Szlacheckiej od 1466r. posiadłości krzyżackie przeszły na własność króla Polskiego, a w Nowem utworzono starostwo, które dzieliło się na wsie, folwarki oraz tzw. „pustkowia".


 Dawne centrum Warlubia.


Dawna Szkoła w Warlubiu


Dworzec kolejowy w początkach jego istnienia.


Budynek Poczty.


Historia Bzowa

Bzowo to wieś położona na skarpie doliny Wisły. Składała się niegdyś z dwóch wsi - Bzowa i Głowna - połączonych w XVI wieku. Zamieszkiwali tutaj osadnicy zwani Olędrami czyli Mennonici.  Pierwsze wzmianki o parafii w Głownie pochodzą z 1325 roku. W XVI wieku świątynię użytkowali mennonici.  Obecny - późnobarokowy kościół pw. Św. Małgorzaty, zbudowano w roku 1768. Budowla, którą zdobi wieża, posiada rokokowy wystrój z XVIII wieku.

 

Historia Płochocina

Płochocin, miejscowość wchodząca w skład gminy Warlubie, po raz pierwszy pojawia się w dokumencie z 1350 roku.  Przez znaczny okres swej historii był własnością szlachecką. W Płochocinie znajduje się neogotycki kościół z roku 1891. Jego wyposażenie to eksponaty głównie barokowe. Najciekawszy z nich to obraz przedstawiający Matkę Boską, namalowany prawdopodobnie przez Bartłomieja Strobla, malarza króla Władysława IV. W odległości 2 kilometrów od miejscowości Warlubie położony jest dawny majątek rodziny Hutten - Czapskich. Wieś wzmiankowana była po raz pierwszy w 1295 roku.


 Kościół w Płochocinie

  

Historia Wielkiego Komorska

Również w roku 1295 powstała parafia Wielki Komorsk. Pierwszy drewniany kościół powstał na przełomie XIV i XV wieku. W roku 1583 powstał kolejny drewniany kościół z murowaną wieżą, który spłonął sto lat póżniej.  W latach 1787-1792 powstała obecna świątynia, z poprzedniej zachowała się tylko wieża.  Pod koniec XIX wieku dobudowano nawy boczne i nowe prezbiterium.  Wystrój kościoła pochodzi z XVIII i XIX wieku.  Kościół posiada dwa odlane w Berlinie dzwony.  Otacza go mur, w którym znajdują się trzy XIX-wieczne kapliczki.

 

Historia wszystkich miejscowości gminy Warlubie w artykule Prof.dr.hab.J.Pakulski:GALERIA:

800pxwielki_komorska.jpgdawne_centrum_warlubie.jpgdawne_warlubie_013.jpgdawne_warlubie_046.jpgszkola_ewangelicka_dzis_juz_nie_ma_tego_budynku.jpgdworzecv_kolejowy_w_poczatkach_istnienia.jpgold_centrum_cutted.jpgplochocin_church.jpgwarlubie73.jpgdawne_warlubie_071.jpgstaryn_mlyn_w_okolicach.jpgwarlubie12.jpgpamiatka_przeszlosci_warlubia.jpgzabytkowy__dab_w_okolicznym_bakowie.jpg

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl