Gmina Warlubie podzielona jest obwodami szkolnymi pomiędzy trzy placówki oświatowe w Warlubiu, LipinkachWielkim Komorsku


Ogólnie rzecz ujmując, do obwodu szkolnego w:

 • Lipinkach: należą uczniowie zamieszkali w sołectwie Lipinki;
 • Warlubiu: należą uczniowie zamieszkali w sołectwach Bąkowo, Buśnia, Bzowo, Płochocin, Płochocinek i Warlubie;
 • Wielkim Komorsku: należą uczniowie zamieszkali w sołectwach Krusze i Wielki Komorsk     

 

Do roku 1999 – wprowadzenia reformy oświaty w Polsce:

 • w Gminie Warlubie funkcjonowało sześć szkół podstawowych.
 • Poza wymienionymi wyżej obecnymi placówkami, istniały jeszcze szkoły podstawowe w Bzowie (6-klasowa), Buśni (6-klasowa) i w Płochocinie (3-klasowa).
 • Uczniowie którzy skończyli naukę w tych szkołach, kontynuowali ją w szkole podstawowej w Warlubiu do ukończenia VIII klasy.

 

Od 1999 roku:

 • zlikwidowano szkoły w Buśni, Bzowie i Płochocinie oraz powołano Gimnazjum w Warlubiu, mieszczące się w dotychczasowym obiekcie Szkoły Podstawowej w Warlubiu przy ul. Szkolnej 20A.
 • Długość cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi obecnie VI klas, a w gimnazjum III.


Od roku szkolnego 2002/2003:

 • we wszystkich szkołach podstawowych utworzono oddziały przedszkolne, gdzie mogą uczyć się dzieci przygotowujące się do nauki w szkole.
 • W Lipinkach i Wielkim Komorsku do 2010r. są to jedynie tzw. „oddziały zerowe”, a w Warlubiu, poza takim oddziałem, istnieją jeszcze grupy dzieci 3-, 4- i 5-letnich.
 • Warlubski oddział przedszkolny mieści się przy ul.Szkolnej 8, obok budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego.


Poniżej przedstawiono ilość uczniów (wraz z oddziałami przedszkolnymi) uczęszczająca do szkół Gminy Warlubie od reformy oświatowej:


ROK

SZKOLNY

LIPINKI

WARLUBIE

WIELKI KOMORSK

GIMNAZJUM

W WARLUBIU

RAZEM

SP

„0"

SP

„0"

SP

„0"

1999/2000

88

-

433

-

190

-

100

811

2000/2001

69

-

402

-

144

-

228

843

2001/2002

82

-

399

-

144

-

337

962

2002/2003

74

7

384

52

150

21

360

968 + 80 „0"

2003/2004

64

7

351

48

146

22

355

916 + 77 „0"

2004/2005

61

10

347

57

148

33

321

877 + 100 „0"

2005/2006

56

10

327

60

155

21

298

836 + 91 „0"

2006/2007

53

13

318

45

155

16

291

817 + 74 „0"

2007/2008

58

16

300

43

140

26

302

800 + 85 „0"

2008/2009

65

13

293

47

131

22

288

777 + 82 „0"

2009/2010

64

13

291

43

130

22

275

760 + 78 „0"

2010/2011

67

7

270

56

134

22

258

729 + 85 „0”

2011/2012

61

16

268

89

122

48

255

706 + 153 „0”

2012/2013

64

16

268

103

137

28

245

714 + 147 „0”

 

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl