PLANOWANE GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW NA TERENIE GMINY WARLUBIE

 • PONIEDZIAŁKI OD 800 DO 1200
 • DYŻURY PEŁNI - MGR. INŻ BENEDYKT KIRSZENSTEIN

Uwaga: Ze względu na moje dyżury w Świeciu oraz brak pełnej obsady doradców na wszystkich gminach  oraz biorąc pod uwagę specyfikę doradztwa i inne obowiązki zawodowe na terenie Powiatu Świeckiego istnieje możliwość odwołania dyżuru, w gminach Nowe i Warlubie.

Wtedy pozostaje kontakt telefoniczny do Świecia

 •   52 33 100 11


Podstawowym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.

Zadanie to jest realizowane poprzez:

 • doradztwo indywidualne i grupowe,
 • edukowanie rolników poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i  seminariów
 • opracowywanie biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych, oraz wniosków o  dopłaty z programów UE,
 • organizowanie wystaw, pokazów i konkursów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej
 • prowadzenie działalności wydawniczej

Działania doradcze ukierunkowane są na:

 • doradztwo technologiczne
 • pomoc rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i  zagranicznych,
 • wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i programów rolnośrodowiskowych,
 • modernizację gospodarstw rolnych poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,
 • wdrażanie rachunkowości rolnej i Polskiego FADN,
 • wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi,
 • działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,
 • ochrona naturalnego środowiska i krajobrazu przyrodniczego,
 • integrowanie się rolników w grupy producenckie,
 • promocję nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • upowszechnienie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.


Ważniejsze imprezy cykliczne:

 • Konferencje i seminaria,
 • sesje nasienne.
 • Konkursy, pokazy, olimpiady rolnicze.

Targi, wystawy rolnicze:

 • Kujawsko-Pomorskie Targi Turystyczno-Ogrodnicze "Lato na Wsi",
 • Dni Otwartych Drzwi,
 • Kujawsko - Pomorskie "Dni Pola",
 • Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe "AGRO-TECH",
 • Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
 • Ogólnopolskie Spotkania Ekologiczne,
 • Krajowe Dożynki Ekologiczne.


Ośrodek świadczy usługi w zakresie:

   1.  Prowadzenia:

 • ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w  gospodarstwach rolnych,
 • kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w  zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
 • szkoleń technologicznych stacjonarnych zleconych przez jednostki,
 • kursów z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
 • kursów dla osób zajmujących się obrotem środkami ochrony roślin,
 • kursów z zakresu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego,
 • działalności wydawniczej, poligraficznej
 • produkcji matek pszczelich,
 • oceny sprawności technicznej opryskiwaczy.

   2. Sporządzania opracowań technologicznych dla gospodarstw  zakresie:

 • opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
 • analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
 • planów rolno-środowiskowych,
 • planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych,
 • planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
 • planów nawożenia, ochrony roślin i żywienia zwierząt gospodarskich,
 • planów technologicznych z produkcji roślinnej, zwierzęcej, warzywniczej i sadowniczej oraz działów specjalnych.

  3. Organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji.

   4. Wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o  przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.


OŚRODKI DORADZTWA ROLINICZEGO


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
Roman Sass - Dyrektor K-PODR w Minikowie
Zastępca dyrektora: Ryszard Kamiński
Minikowo,
89 - 122 Minikowo
k. Nakła nad Notecią
tel.(052) 386 72 00, (052) 386 72 14
fax. (052) 386 72 27
sekretariat@kpodr.pl

Oddział w Przysieku
Marek Nowacki - Dyrektor oddziału w Przysieku
Przysiek,
87 - 134 Zławieś Wielka
tel. (056) 611 09 00
fax. (056) 611 09 05
przysiek@kpodr.pl

Oddział w Zarzeczewie
Zygmunt Grudny - Dyrektor oddziału w Zarzeczewie
ul. Nizinna 9
87 - 801 Włocławek 3
tel. (054) 255 06 00, 255 06 31
fax. (054) 255 06 01
zarzeczewo@kpodr.pl

Podregion bydgoski /K-PODR Minikowo/
Bydgoszcz
kierownik Teresa Krebs
ul. Siedlecka 10, 85-954 Bydgoszcz,
tel/ fax (052) 327 84 16
bydgoszcz@kpodr.pl
Gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski

Inowrocław,
kierownik mgr inż. Mirosława Szpulecka
ul. Dworocowa 52/54, 88-100 Inowrocław,
tel/ fax (0 52) 357 49 27,
inowroclaw@kpodr.pl
Gminy: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie

Mogilno,
kierownik mgr inż. Zofia Skowrońska-Malendowicz
ul. Jagiełły 14, 88-300 Mogilno,
tel. (0 52) 315 10 71
mogilno@kpodr.pl
Gminy: Dąbrowa Mogileńska, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno

Nakło n. Notecią,
kierownik inż. Zdzisław Żygas
ul. Dąbrowskiego 62, 89-100 Nakło n. Not.
tel/fax (0 52) 385 38 99,
naklo@kpodr.pl
Gminy: Kcynia, Mrocza, Nakło, Sadki, Szubin

Sępólno Krajeńskie,
kierownik mgr inż. Stanisław Rakowski
ul. Przemysłowa 2, 89-400 Sępólno Kraj.
tel/ fax (52) 388 22 56,
sepolno@kpodr.pl
Gminy: Kamień Krajeński, Sępolno, Sośno, Więcbork

Świecie n. Wisłą,
kierownik mgr inż. Bożena Zmarzlak
ul. Hallera 9, 86-100 Świecie n. Wisłą,
tel/ fax (52) 562 11 70,
swiecie@kpodr.pl
Gminy: Bukowiec, Drzycim, Dragacz, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz Pom. Świecie, Świekatowo, Warlubie

Tuchola,
kierownik mgr inż. Joanna Jastak
ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola,
te/fax (0 52) 334 86 50,
tuchola@kpodr.pl
Gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola

Żnin,
kierownik mgr inż. Mirosław Spochacz
ul. 700- Lecia 32, 88-400 Żnin,
tel/ fax (0 52) 302 17 09,
znin@kpodr.pl
Gminy: Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Żnin

Podregion toruński /Oddział w Przysieku/


Brodnica
kierownik mgr inż. Dorota Tomoń
ul. Nowa Kolonia 7a, 87-300 Brodnica
(obok POLMO)
tel/fax (056) 498 36 53
brodnica@kpodr.pl
Gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno

Chełmno
kierownik mgr inż.Danuta Dyks
Grubno, 86-212 Stolno
tel/fax (056) 686 32 74
chelmno@kpodr.pl
Gminy: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno, Unisław.

Chełmża
kierownik mgr inż. Danuta Wilińska
ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża
tel/fax (056) 675 22 60
chelmza@kpodr.pl
Gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka

Golub-Dobrzyń
kierownik mgr inż. Dorota Weber
ul. Koppa 1 E, 87-400 Golub Dobrzyń
tel/fax (056) 683 26 09
golub.dobrzyn@kpodr.pl
Gminy: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno

Grudziądz
kierownik mgr inż. Zdzisław Kapuściarek
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
tel/fax (056) 462 25 82
grudziadz@kpodr.pl
Gminy: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą

Wąbrzeźno
kierownik inż. Stanisław Pająk
ul. 1 Maja 63, 87-200 Wąbrzeźno
tel/fax (056) 688 25 62
wabrzezno@kpodr.pl
Gminy: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno
 
Podregion włocławski /Oddział w Zarzeczewie/

Aleksandrów Kujawski
kierownik inż. Zofia Trzeciak
ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel/fax (054) 282 28 95
aleksandrow@kpodr.pl
Gminy: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck, Nieszawa, Rociążek, Waganiec, Zakrzewo

Lipno
kierownik mgr inż. Mariusz Lorenc
ul. 3-go Maja 20, 87-600 Lipno
tel/fax (054) 287 21 02
lipno@kpodr.pl
Gminy: Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo, Wielgie.

Radziejów
kierownik mgr inż. Zbigniew Kardasz
Radziejów Przemystka 23
88-200 Radziejów
tel/fax (054) 285 36 88
radziejow@kpodr.pl
Gminy: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka.

Rypin
kierownik mgr inż. Janusz Tyburski
ul. Ks. Czesława Chojeckiego 9,
87-500 Rypin
tel/fax (054) 280 27 48
rypin@kpodr.pl
Gminy: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk

Włocławek
kierownik mgr inż. Grzegorz Bet
Kowal, ul. Piwna 33, 87 - 820 Kowal
tel/fax (054) 284 22 73
kowal@kpodr.pl
Gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek

Masz problem? Zadaj pytanie do podanych poniżej specjalistów na ich osobisty e-mail - otrzymasz odpowiedz w terminie możliwie najkrótszym.
Prosimy o zadawanie konkretnych pytań specjalistom.

Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
K-PODR w Minikowie 89 - 122 Minikowo k. Nakła n. Not.
tel. (052) 386 72 00, fax (052) 386 72 27
sekretariat@kpodr.pl

specjalność

imię i nazwisko

e-mail, tel.

Hodowla owiec, kóz, drobiu i drobnego inwentarza.

Janusz Wojciechowski

janusz.wojciechowski@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 39

Chów i  hodowla bydła

Stanisław Pater 

stanislaw.pater@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 37

Produkcja trzody chlewnej,grupy producentów rolnych

Marta Adamowicz 

marta.adamowicz@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 36

Hodowla koni, zwierzęta łowne

Piotr Hunkier

piotr.hunkier@kpodr.pl
tel. (052) 386-72-37

Sadownictwo, integrowana produkcja i ochrona roślin, programy rolnośrodowiskowe, BHP

Małgorzata Kołacz

malgorzata.kolacz@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 40

Rośliny pastewne, łąki, programy rolnośrodowiskowe, ochrona roślin uprawnych, OSN

Natalia Narewska

natalia.narewska@kpodr.pl
tel. (052) 386-72-19

Zboża, rośliny oleiste, bioenergetyczne, odnawialne źródła energii, technika rolnicza

Adam Piszczek

adam.piszczek@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 19

Wspólna Polityka Rolna, fundusze unijne

Piotr Sawa

piotr.sawa@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 46

fundusze unijne

Arnika Kimber-Kubiak

arnika.kubiak@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 13

mała przedsiębiorczość

Hanna Nowakowska-Hapka

hanna.hapka@kpodr.pl
tel.(052)386 72 44

rozwój obszarów wiejskich

Aleksandra Bielińska

aleksandra.bielinska@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 13

dziedzictwo kulturowe wsi

Ewa Pstrągowska

ewa.szulc@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 13

ekonomika rolnictwa, kredyty, opinie, koordynator FADN

Wanda Szyszka

wanda.szyszka@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 10

ekonomika rolnictwa, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne

Waldemar Poświata

waldemar.poswiata@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 32

ekonomika rolnictwa, kalkulacje rolnicze, modele gospodarstw rolnych

Aleksander Mostowski

aleksander.mostowski@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 10

ekonomika rolnictwa, notowania - ceny środków do produkcji rolnej

Marlena Małek

marlena.malek@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 32

ekonomika rolnictwa, kredyty, FADN

Grażyna Drążkowska

grazyna.drazkowska@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 33

rachunkowość rolna- FADN

Renata Boińska

renata.boinska@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 33

ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne, programy rolnośrodowiskowe

Bożena Błaszczyńska

bozena.blaszczynska@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 43

ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne, programy rolnośrodowiskowe

Agnieszka Dobosz

agnieszka.dobosz@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 42

ochrona środowiska, programy rolnośrodowiskowe

Ilona Oleś

ilona.oles@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 42

doskonalenie zawodowe pracowników, szkolenia

Milena Kostrzewska

milena.kostrzewska@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 41

szkolenia, sprawozdawczość

Ilona Szydłowska

ilona.szydlowska@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 41

wydawnictwa, targi, konkursy rolnicze

Jerzy Białczyk

sekretariat@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 23

wydawnictwa, targi, konkursy rolnicze

Sylwia Żakowska

sylwia.zakowska@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 25

pełnomocnik d.s Systemu Zarządzania Jakością

Lidia Lewandowska

lidia.lewandowska@kpodr.pl
tel. (052) 386 72 35

 

dscn0063.jpgdscn3149.jpgdscn3329.jpgdscn3415.jpgdscn4105.jpgdscn4113.jpgdscn4140.jpgdscn4240.jpgdscn4388.jpgdscn4400.jpgdscn4514.jpgfarmer_roku_2009.jpgfarmer_roku_2009_001.jpgpict0001.jpgpict0002.jpgpict0003.jpgpict0004.jpgpict0005.jpgpict0006.jpgpict0007.jpgpict0008.jpgpict0009.jpgpict0010.jpgpict0013.jpgpict0014.jpgpict0015.jpgpict0017.jpgpict0019.jpgpict0020.jpgpict0021.jpgpict0024.jpgpict0026.jpgpict0029.jpgpict0036.jpgpict0038.jpgpict0040.jpgpict0092.jpgpict0098.jpgzdj3.jpgzdj4.jpgzdj6.jpgzdj7.jpgzdj10.jpg

 

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl