SZKŁO – zielony worek

 • Szklane butelki (bez zawartości),
 • Szklane słoiki (bez zawartości),
 • Szklane opakowania (bez zawartości).

 

DO SZKŁA NIE WRZUCAĆ:

 • szkła okiennego i luster
 • porcelany i ceramiki
 • opakowań po środkach toksycznych i zaolejonych

 
BIOODPADY - brązowy worek

 • odpady biodegradowalne,
 • skoszona trawa, liście, chwasty itp.
 • odpady kuchenne- resztki owoców i warzyw, fusy, skorupki od jaj

 

DO BIOODPADÓW NIE WRZUCAĆ:

 • resztek mięs, wędlin, ryb, kości, skórek cytrusów i bananów
 • ziemi, żużli i popiołu
 • liści i łupin orzecha włoskiego i czarnego


PAPIER – niebieski worek

 • kartony, wytłaczanki od jaj, papierowe opakowania bez zawartości
 • papier gazetowy, koperty, papier ksero
 • książki, czasopisma, prospekty, zeszyty, kalendarze

 

DO PAPIERU NIE WRZUCAĆ:

 • foliowanych i lakierowanych kartonów oraz kalki
 • opakowań wielomateriałowych: kartoników po mleku i sokach
 • opakowań zaolejonych (opakowania od masła itp.)

 


PLASTIK – żółty worek (przed wrzuceniem prosimy zgnieść!)

 

 • opakowania wielomateriałowe- kartoniki po mleku, sokach itp.
 • czyste plastikowe butelki i pojemniki po napojach, żywności, szamponach, płynie do naczyń itp.
 • puszki po napojach, konserwach, oraz inne przedmioty metalowe
 • worki foliowe, reklamówki

 

 

DO PLASTIKU NIE WRZUCAĆ:

 • opakowań zaolejonych (butelki po oleju itp.)
 • opakowań po środkach toksycznych i żrących
 • opakowań po farbach i lakierach

 

ODPADY ZMIESZANE –zielony pojemnik

 • ostudzony popiół (jeżeli nie używamy pojemnika metalowego na popiół)
 • pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne, ręczniki kuchenne,
 • zaolejone opakowania po maśle, oleju, margarynie itp.
 • odchody zwierząt domowych

 

DO ODPADÓW ZMIESZANYCH NIE WRZUCAĆ:

 • materiałów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych – te przyjmowane są wyłącznie na PSZOK ul. Komorska w Warlubiu
 • materiałów niebezpiecznych – eternit itp. – usuwane tylko przez  wyspecjalizowane firmy
 • odpadów, które powinny znaleźć się w workach do segregacji odpadów.

UWAGA – JEŻELI FIRMA WYWOŻĄCA ODPADY NIE POZOSTAWIŁA WORKÓW DO SEGREGACJI PROSIMY O KONTAKT – tel. 52 38 00 525. WORKI MOŻNA POBRAĆ RÓWNIEŻ W URZĘDZIE GMINY POKÓJ NR 10.

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl