Telefony, Urząd Gminy Warlubie:

 

 

Sekretariat

tel. 52 33 26 040 / fax. 52 33 26 054

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

52 33 26 040 wew. 256


Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

52 38 00 527

 

Podatki

52 38 00 520


Rolnictwo i Ochrona Środowiska

52 38 00 513


Działalność gospodarcza

52 38 00 524


Planowanie Przestrzenne i infrastruktura techniczna

52 38 00 516


Sprawy Obronne i Zarządzanie Kryzysowe

52 38 00 517


Biuro Rady Gminy

52 38 00 524


Kadry i BHP

52 38 00 522

 

 


Pozostałe telefony:


Przychodnia Zdrowia w Warlubiu

52 33 26 147


Gminna Bibioteka Publiczna w Warlubiu

52 33 26 097


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu 

52 33 26 194

e-mail: gokpirwarlubie@interia.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel./fax. 52 38 00 531


Oczyszczalnia ścieków

533 333 271


Poczta w Warlubiu

52 33 26 062


Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

52 33 26 013


Straż Pożarna Warlubie

52 33 26 096


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Wielki Komorsk

52 33 26 523


Szkoła Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich

52 33 28 622


Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu

52 33 26 404


Zespół Szkół w Warlubiu

52 33 26 170

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl