Bł. ks. Franciszek Ksawery Rogaczewski


Patriota, który angażował się w życie społeczne i religijne na Pomorzu - pochodzi z Lipinek. Wizerunek księdza umieszczony został, podobnie jak w przypadku siostry Marii Heliodory, w kaplicy kościoła Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Lipinkach.

Franciszek Ksawery Rogaczewski przyszedł na świat 23 grudnia 1892 roku w Lipinkach. Został ochrzczony 26 grudnia w kościele parafialnym w Płochocinie. Był synem Leonarda Rogaczewskiego i Anny Rogaczewskiej (z domu Laskowska). Rodzina Rogaczewskich przeprowadziła się z Lipinek do Lubichowa, gdzie Franciszek ukończył szkołę powszechną. Wśród ośmiorga rodzeństwa był najstarszy. Uczył się w gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie. Zdał maturę, studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie - 16 marca 1918 roku otrzymuje święcenia kapłańskie.

Podczas I wojny światowej pracował jako sanitariusz. Następnie od 2 kwietnia 1920 roku służył jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu; od 28 kwietnia 1927 r. w kościele św. Brygidy w Gdańsku; od 1 sierpnia 1928 roku w parafii św. Józefa w Gdańsku.

Z początkiem 1930 roku ksiądz Franciszek obejmuje funkcję rektora (proboszcza) powstającego kościoła Chrystusa Króla, który został poświęcony 30 października 1932 roku. W 1935 roku ks. Franciszek Rogaczewski postanawia przybyć do Rzymu - w obecności ówczesnego prymasa Polski złożył papieżowi Piusowi XI memoriał, który dotyczył utworzenia w Wolnym Mieście Gdańsk polskich parafii personalnych. Stolica Apostolska przychyliła się do tego wniosku. Był kapelanem kolejarzy w WMG.

Głównym zamierzeniem duchownego było stworzenie centrum życia społecznego i religijnego dla polonii gdańskiej. Organizował i prowadził działalność w wielu stowarzyszeniach religijnych i społeczno-politycznych. Uważany był za człowieka o niezwykłym spokoju i silnej woli.

W czasach, gdy Polacy byli prześladowani - wlewał rodakom nadzieję w lepszą przyszłość. Również sam ksiądz był szykanowany jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Znany ze swojej działalności duszpasterskiej kapłan był na celowniku hitlerowców i już pierwszego dnia wybuchu wojny został aresztowany wraz z wikariuszem ks. Alfonsem Muzalewskim. Przewieziono ich do Victora Schule. Był bity i maltretowany. Spowiadał więźniów i udzielał absolucji. Następnie osadzony w obozie Stutthof, gdzie wraz z innymi kapłanami był poniżany. Pomimo represji ksiądz Franciszek wspierał duchowo współwięźniów i potajemnie spowiadał. Krótko przed śmiercią powiedział do wikarego Muzalewskiego: "Wiesz, czuję, że zginę... Powiedz moim ukochanym wiernym w parafii Chrystusa Króla, że chętnie oddaję swe życie pro Christo et Patria (za Chrystusa i Ojczyznę).

Rozstrzelany w lesie niedaleko obozu wraz z grupą księży i osób cywilnych 11 stycznia 1940 roku. Po zakończeniu wojny, szczątki ekshumowano i złożono we wspólnej mogile na cmentarzu w Gdańsku-Zaspie. Ulica przy kościele Chrystusa Króla nazwana jest imieniem ks. Franciszka Rogaczewskiego. Upamiętnieniem męczeńskiej śmierci kapłana jest wmurowanie tablicy pamiątkowej we frontową ścianę kościoła pw. Chrystusa Króla. W 1992 roku Gdański Trybunał Metropolitarny wszczął proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Rogaczewskiego, który zakończył się 13 maja 1999 roku w Warszawie. Wspominany jest przez katolików 12 czerwca.

Źródła:

 1. "Dzieje Lipinek", Elżbieta Cieślik, Bydgoszcz, rok 1993;
 2. Błogosławieni Męczennicy Obozu Stutthof", Elżbieta Grot, Gdańsk, rok 1999;
 3. Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, ks. Henryk Mross, Pelplin, rok 1995;
 4. Błogosławieni Kościoła Gdańskiego - praca zbiorowa pod redakcją ks. dr Ryszarda Kasyny;
 5. Sylwetka bł. ks. F. Rogaczewskiego: www.chrystuskrol.diecezja.gda.pl;
 6. Artykuł: "Wspomnienie błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej, autor: okrzos, 12.06.2013r.;
 7. Biogram bł. ks. F. Rogaczewskiego: meczennicy.blogspot.com;
 8. Sylwetka ks. F. Rogaczewskiego: www.kociewiacy.pl, 10.08.2006r.;
 9. Artykuł: "Perła Borów Tucholskich", Zenon Gurbada, www.odyssei.com, 17.12.2006r.;
 10. Komunikat Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Dziennik Bałtycki: 261/1979 z 20.11.1979r.;
 11. Biuletyn informacyjny Kurier PKP: 47/25.11.2007r., artykuł: "Patroni kolejarzy".

Damian Drzymalski

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl