Informuję, że mieszkańcy Gminy Warlubie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady takie jak:

  • zużyty sprzęt elektroniczny,
  • zużyte baterie, akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony.
  • Odpady nie mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy Oczyszczalni Ścieków w Warlubiu, ulica Komorska.

 

PUNKT CZYNNY:

każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00,

lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,

  tel. 52 33 26 534 oraz   52 33 26 040

 

MAPKA DOJAZDU

 

 Załączniki:

   Regulamin PSZOK

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl