Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warlubiu

pokój numer 2

tel. 52 38 00 537

Pliki do pobrania:
  Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

 

 Wszelkie informacje na temat złożenia wniosku drogą elektroniczna na świadczenie wychowawcze (500+) można uzyskac pod podanymi linkami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna3

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

 

Urząd Gminy w Warlubiu informuje, że sprawy związane z obsługą świadczenia wychowawczego „500 Plus” prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców, iż druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus” można  pobierać od dnia 15.07.2019r.  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu w Referacie ds. Świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego pok. Nr 2 (parter) w następujących dniach:


                    poniedziałek  od godz. 7:30  do godz. 15:30
  wtorek
 od godz 7:30  do godz. 15:30
  środa 
 od godz 7:30  do godz. 15:30
  czwartek
 od godz 7:30  do godz. 15:30
  piątek
 od godz 7:30  do godz. 15:30

 

wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus” można składać w terminie od dnia 1 sierpnia 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu w Referacie ds. Świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego pok. Nr 2 (parter) w następujących dniach:


                  
poniedziałek  od godz.  7:30  do godz. 15:30
  wtorek
 od godz. 7:30  do godz. 15:30
  środa 
 od godz. 7:30  do godz. 15:30
  czwartek
 od godz. 7:30  do godz. 15:30
  piątek
 od godz. 7:30  do godz. 15:30

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca 2019 r. - drogą elektroniczną. Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Oznacza to, że w 2020 roku nie trzeba będzie składać wniosków - dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. trzeba będzie od lutego 2021r. - złożyć kolejny wniosek.


Wnioski można będzie składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);
  • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

 


Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia dziecka.


 


Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl