Kolejna dotacja z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Mieszkańcy sołectwa Płochocin a przede wszystkim miejscowości Błądziewno. To tam powstanie kanalizacja sanitarna na którą w dni 15 października 2018r. otrzymałem oficjalne pismo od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na w/w przedsięwzięcie.

 

To kolejny projekt który realizowany będzie z dofinansowania środków europejski.

Ponadto chcę Państwa poinformować że już tj. 24 października 2018r. będziemy otwierać oferty przetargowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Procedura przetargowa znajduje się pod poniższym linkiem: http://bip.warlubie.pl/budowa-sieci-kanalizacji-wraz-z-infrastruktura-i-przepompowniami-przydomowymi-w-miejscowosci-plochocin/

 

Kwota otrzymanej dotacji to ponad 0,5 mln zł co stanowi 85% dofinansowania.

 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej.

Termin zakończenia inwestycji przewidziano do października 2019r.

 

Jednocześnie chcę uspokoić mieszkańców miejscowości Wielki Komorsk. Jak Państwo wiecie jest budowana kanalizacja sanitarna od oczyszczalni ścieków w Warlubiu – Wielkiego Komorska – Komorska do Kurzejewa, finansowana też z dotacji środków europejskich w ramach PROW 2014-2020.

Nadmieniam ,iż jest to I etap budowy kanalizacji gdyż za chwilę rozpocznie się budowa kolejnej nitki sieci kanalizacji sanitarnej (II etap).

Kanalizacji dugiego etapu zostanie połączona od wybudowanej obecnie kanalizacji w Wielkim Komorsku w kierunku do Szkoły Podstawowej i miejscowości Krusze.

To znaczy że niebawem cała miejscowość Wielkiego Komorska wraz z sąsiednimu zostaną skanalizowane.


To nie wszystko ponieważ za chwilę rozpocznie się budowa kanalizacji w Warlubiu od ul. Zawadzkiej do Wybudowań Nowskich. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Polityki Terytorialnej wchodzących w sklad funduszy europejskich Unii Europejskiej.

 

                                                                                                                              Z poważaniem

 

                                                                                                                         /-/ Krzysztof Michalak

                                                                                                                           Wójt Gminy Warlubie

Opublikowano: 16 października 2018 07:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 906

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl