Dotacja na drogi gminne dla Warlubia podpisana

 (link otworzy duże zdjęcie)

8 lipca 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał z Wójtem Gminy Warlubie Krzysztofem Michalakiem umowę na dofinansowanie zadania:

Przebudowy ulic: Wiejskiej, Lipowej, M. Heliodory, B. Malinowskiego i Kwiatowej w miejscowości Warlubie

 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Podpisana  umowa opiewają łącznie na kwotę dotacji  1 098 752,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100 ) co stanowi 50% dofinansowania. Łączna wartość inwestycji po przetargu wynosi 2 277 677,46 zł.

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 09 lipca 2019 09:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 705

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl