Dotacja na drogę gminną w Kurzejewie i Warlubiu (koło stadionu) w realizacji

 (link otworzy duże zdjęcie)

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego podpisał z Wójtem Gminy Warlubie Krzysztofem Michalakiem umowy na dofinansowanie zadań:

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Warlubie (koło stadionu)

 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podpisana  umowa opiewa na kwotę dotacji 54 074,00 tyś. złotych

oraz

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo

przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Podpisana  umowa opiewa na kwotę dotacji 81 00,00 tyś. złotych

Na ww. drogi zostali wyłonieni wykonawcy w postępowaniu przetargowym i są w realizacji. Planowany termin zakończenia dla drogi w Warlubiu przewidziano do 15 lipca br. natomiast dla drogi w Kurzejewie zakończenie zaplanowano do końca września 2019r.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 24 lipca 2019 14:41

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 895

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl