Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informacja dla producentów rolnych

 

Wójt Gminy Warlubie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Warlubie posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, którzy są zainteresowani ich odbiorem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 29 listopada 2019 r. Informację należy złożyć
w siedzibie Urzędu Gminy Warlubie w biurze nr 19 lub sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt odbioru będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Warlubie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.


Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak


Opublikowano: 19 listopada 2019 08:39

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

wniosek1.pdf [170.49 KB]

informacja_dla_producentow_rolnych.pdf [279.84 KB]

Wyświetleń: 418

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl