KOMUNIKAT Urzędu Gminy Warlubie

 (link otworzy duże zdjęcie)

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Warlubie

w sprawie ograniczenia w funkcjonowaniu administracji Urzędu Gminy Warlubie i jednostek organizacyjnych

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), § 24 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, Poz. 1829) w okresie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wprowadzone zostały ograniczenia  w funkcjonowaniu administracji Urzędu Gminy Warlubie i jednostek organizacyjnych:

 • wszelkie sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub przez platformę ePUAP /9k7lj1f1ur/SkrytkaESP,
 • druki do pobrania na stronie www.warlubie.pl  w zakładce Sprawy do załatwienia,
 • wejście tylko i wyłącznie od strony ul. Dworcowej (drzwi od strony parkingu będą zamknięte),
 • wypełnione druki należy wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się obok kasy,
 • interesanci będą przyjmowani w wyznaczonym miejscu (obok kasy) tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim kontakcie telefonicznym z urzędnikiem i po ustaleniu, iż jest to niezbędne dla załatwienia nietypowej sprawy.
W takim przypadku obowiązywać będzie  poniższa procedura:

Interesant, po wejściu do siedziby urzędu zobowiązany jest poddać się badaniu temperatury z użyciem termometru bezdotykowego. Osoba z temperaturą ciała wyższą niż 37o C lub osoba, która odmówi poddaniu się badaniu będzie wypraszana z budynku.  Każdy interesant wchodzący do urzędu jest legitymowany i wpisywany do rejestru z imienia i nazwiska. Do rejestru wpisuję się również adres zamieszkania, telefon, informację o kontakcie z osobą zarażoną lub poddaną kwarantannie oraz czy w ciągu ostatnich 2 tygodni dana osoba przebywała za granicą.

 • zgłoszenie do USC  od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (52 38 00 527)
 • kasa w Urzędzie czynna w godz. od 900 do 1200 ,  wpłaty także można  dokonywać przelewem  na indywidualne rachunki bankowe tj.:

Podatki i opłaty (w tym: opłaty skarbowe, za alkohole, czynsze i inne)

71 8173 0005 2002 0006 0017 0001

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

64 8173 0005 2002 0006 0017 0030

 

Z poważaniem 

Z up. Wójta Gminy Warlubie

Sekretarz Gminy Warlubie

/-/ Tomasz Stefaniak

 


 

 

KOMUNKIKAT

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu

Z powodu pojawienia się w naszym kraju przypadków zachorować na koronawirusa podjęto dodatkowe działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, a także innych wirusów i bakterii.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warlubiu  zostają wprowadzone działania profilaktyczne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 .

Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Warlubiu, o załatwianie spraw drogą elektroniczną e-mail: gops@warlubie.pl lub telefonicznie (52 380 05 31; 517 677 883; 517 677 869), jeśli to tylko możliwe.

Proszę, aby bezpośredni kontakt mieszkańca z pracownikami ograniczyć do spraw pilnych lub tych, których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa.

 W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny (52 380 05 31; 52 380 05 37).

Wejście do biura będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na konkretną godzinę.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem GOPS, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Zaleca się pobieranie świadczeń i zasiłków w formie bezgotówkowej (konta bankowe)

Zmiana formy płatności świadczenia lub numeru rachunku bankowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Zmiany numeru konta bankowego można dokonać również  poprzez wysłanie pisma ogólnego za pomocą portalu e-PUAP potwierdzonego profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym.

Możliwe jest również złożenie takiego oświadczenia poprzez portal Em@tia wybierając jako rodzaj sprawy Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Warlubiu od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wypłaty zasiłków dotychczas odbieranych w kasie będą realizowane poprzez konta bankowe.

 

WAŻNE!


Jeżeli osoba kontaktująca się z pracownikiem GOPS-u w ostatnim czasie wróciła  z zagranicy bądź członek jej rodziny koniecznie o tym fakcie należy poinformować. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu  zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi, w szczególności na osoby starsze i samotne.

 

W przypadku posiadania wiedzy, iż ktokolwiek z mieszkańców naszej gminy wymaga wsparcia tutejszego Ośrodka prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

TEL: 52 38 00 531  LUB 517 677 883; 517 677 869

 

E-MAIL: gops@warlubie.pl

 

UWAGA!! Jeżeli i Ty chcesz zaangażować w pomoc innym, dzwoń !!!

 

 

 

 

 

Uwaga – dyżury telefoniczne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pełni codziennie dyżury telefoniczne w godz. 7.30 – 19.00 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza starszym, samotnym  i niepełnosprawnym pod nr telefonu 52 380 05 31.

 


 

 

Wójt Gminy Warlubie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu w związku z otrzymanymi wytycznymi od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz minimalizacją możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2  informuje, że:

 

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze  z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą tylko w przypadku bezwzględnej konieczności.
 2. Usługi opiekuńcze świadczone będą tylko osobom samotnym lub w rodzinie, w której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie  zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
 3. Usługi opiekuńcze świadczone będą poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe artykuły żywnościowe i higieniczne, wykupywanie leków i środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłych posiłków bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi.
 4. W sytuacji podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 opiekunka środowiskowa zawiadamia  stację sanitarno-epidemiologiczną, kontaktuje się z szpitalem zakaźnym lub dzwoni na infolinię NFZ 800 190 590

 

Z uwagi na to, że w większości przypadków osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych to osoby z grupy wysokiego ryzyka zakażenia wirusem, mając na względzie zdrowie  naszych podopiecznych i opiekunek środowiskowych, apelujemy do rodzin o zrozumienie i przejęcie opieki nad swoimi krewnymi wymagającymi  pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

 

Pomoc w formie usług  opiekuńczych może stać się koniecznością do objęcia pomocą osób samotnych objętych kwarantanną lub opuszczających szpitale po przebytym leczeniu.Opublikowano: 19 października 2020 08:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2891

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl