Program priorytetowy „MOJA WODA”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
2. instalacja rozsączająca;
3. zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
a) zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
b) zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
c) zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
4. elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r., ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej.

Regulamin programu, szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dotacji, formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-616-ogloszenie_o_naborze_w_pp_moja_woda.html

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 17 lipca 2020 09:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 362

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl