Powszechny Spis Rolny 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Termin

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

 

Kogo obejmuje spis rolny?

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

  • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych),
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.


Czy spis jest obowiązkowy?

Tak, wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.


 

O jakie dane będziemy pytać w spisie?

 

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.


Czy nasze dane są bezpieczne?

 

Tak, podlegają tajemnicy statystycznej, w rozumieniu art. 10 ustawy o statystyce publicznej z 1995 r. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia.

 

Dostęp do danych zebranych w spisie posiadają wyłącznie upoważnione służby statystyczne. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Przekazane informacje są agregowane, tak, by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Podane przez nas dane posłużą jedynie do analiz mających ustalić ogólną sytuację polskiego rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich.Źródło: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020,354,1.html

Więcej na https://spisrolny.gov.pl/

Opublikowano: 17 lipca 2020 10:01

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ulotka informacyjna [1.73 MB]

Wyświetleń: 210

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl