Budowa sieci kanalizacji z infrastrukturą i przepompowniami przydom. w m. Płochocin z dotacją 493 tyś.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Mieszkańcy Płochocina (Błądziewna) uprzejmie informuję, iż po przeprowadzonej procedurze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, firma:

MZPS PRZEWIERTY

ul. Różana 23

84-252 Zamostne (Wejherowo)

Planowany termin zakończenia prac przewidziano na koniec listopada 2019r.


Wartość inwestycji to: 713 tyś. złotych a dofinansowanie z Unii Europejskiej 85%  tj. 493 tyś zł brutto.

Jednocześnie w dniu 21 lutego 2019r. podpisałem umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu dla przedmiotowej inwestycji. 

Inwestycja została zrealizowana. Realizacja podzielona została na dwa etapy:

Etap I:  Zaprojektowana kanalizacja ciśnieniowa:

 • sieć kanalizacyjna rury PE100 SDR 17 średnica 75 mm;
 • przykanaliki tłoczne PE100 SDR 17;
 • studnia odwadniająca – 1 kpl
 • studnia odpowietrzająca – 2 kpl
 • przepompownie przydomowe – 7 kpl

 

Etap II: Zaprojektowana kanalizacja ciśnieniowa:

 • sieć kanalizacyjna Rury PE 100 SDR 17 średnica 75 mm
 • sieć kanalizacyjna Rury PE 100 SDR 17 średnica 63 mm
 • przykanaliki tłoczne PE100 SDR 17;
 • studnia odwadniająca – 1 kpl
 • studnia odpowietrzająca – 1 kpl
 • przepompownie przydomowe – 7 kpl

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 3,08 km.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej.

Link do przeprowadzonej procedury przetargowej: http://bip.warlubie.pl/budowa-sieci-kanalizacji-wraz-z-infrastruktura-i-przepompowniami-przydomowymi-w-miejscowosci-plochocin/


Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do zwiększenia poziomu skanalizowania aglomeracji Warlubie, a tym samym Gminy Warlubie.

 

Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Michalak

Wójt Gminy Warlubie
Opublikowano: 31 grudnia 2019 14:08

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1721

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl