Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie z dotacją 54 tyś.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Warlubie (koło stadionu na dz. ew. nr 267/1 obr. Warlubie)

realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podpisana  umowa opiewa na kwotę dotacji 54 074,00 tyś. złotych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 96 583,29 zł brutto. Została zakończona w terminie.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 17 lipca 2019 13:28

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Wyświetleń: 850

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl