Zakończono przebudowę ulicy Szkolnej – drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

01 października 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał z Wójtem Gminy Warlubie Krzysztofem Michalakiem umowę na dofinansowanie zadania:

Przebudowy ulicy Szkolnej – drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisana  umowa opiewała łącznie na kwotę dotacji  250 687,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 ) co stanowiło 50% dofinansowania. Łączna wartość inwestycji wyniosła 501 375,61 zł. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę za kwotę: 426 088,29 zł brutto.

W ramach przebudowy powstała nowa pieszojezdnia o nawierzchni asfaltowej, przystanek autobusowy oraz została przebudowana kanalizacja deszczowa na całej długości ulicy łączącej dojazd do budowanej hali sportowej i Szkoły Podstawowej w Warlubiu.

Dziękuję za cierpliwość.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 19 czerwca 2020 10:21

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2294

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl