Projekt "Zdalna szkoła+"

logotyp zdalna szkoła plus

Gmina Warlubie otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu pn. “ZDALNA SZKOŁA+”. W ramach dotacji zakupiono 25 laptopów dla dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci w rodzinie) celem uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Sprzęt przekazano do szkół gminnych, celem udostępnienia uczniom wymagającym wsparcia.

Opublikowano: 15 października 2020 12:53

Kategoria: Inwestycje w Gminie Warlubie

Wyświetleń: 73

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl