Nabór wniosków Azbest 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Warlubie dn. 16.01.2020r.

Nasz znak: IGOŚ.II.6332.1.2020

OGŁOSZENIE


         Urząd Gminy Warlubie informuje właścicieli nieruchomości, iż jest możliwość uzyskania w 2020 r. dofinansowania przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbestw ramach dotacjiz Narodowego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnejoraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 595zł/1Mg dla zakresu obejmującego demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie oraz nie więcej jak 425 zł/1Mg dla zakresu obejmującego zbieranie transport i unieszkodliwianie, odpadów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Warlubiu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Urząd Gminy w Warlubiu,ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie w terminie: do dnia 20 lutego 2020r. do godziny 15:30. Ponadto informujemy, iż zakwalifikowane przedsięwzięcia z zakresu demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu będą realizowanedo 15 października 2020 roku.Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do sekretariatu Urzędu Gminyw Warlubiu. Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny. Wzory wniosków można pobrać elektronicznie ze strony internetowej Urzędu Gminy Warlubie: www.warlubie.pl w zakładce: Azbest 2020 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Warlubiu w godzinach pracy urzędu.Kontakt telefoniczny w sprawie naboru wniosków: Urząd Gminy w Warlubiu w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel.523326040 lub 523800513 .

 

Z poważaniem

 Wójt Gminy Warlubie

/-/ Krzysztof Michalak

Opublikowano: 16 stycznia 2020 15:05

Kategoria: Sprawy różne

Załączniki:

Kurenda [138.19 KB]

WNIOSEK na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2020, związanego z demontażem,transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest [356.36 KB]

Wyświetleń: 2258

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl