Podstawowe Rachunki Bankowe Urzędu Gminy :

Podatki i opłaty (w tym: opłaty skarbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za alkohole, czynsze i inne )
71 8173 0005 2002 0006 0017 0001

Rachunek podstawowy budżetu
76 8173 0005 2002 0006 0017 0008

Konto depozytowe - wpłata wadium
44 8173 0005 2002 0006 0017 0002

Konto Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu
13 8173 0005 2002 0000 1254 0001

Stanowiska

 • Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

  Anna Ośko

  E-mail: wojt@warlubie.pl

 • Sekretarz Gminy Warlubie

  Tomasz Stefaniak

 • Przewodniczący Rady Gminy

  Maria Jankowska

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl